— Postup Rezervace a důležité informace —

Rezervace prostor je standardně vyžadována emailem:  staraposta66@seznam.cz 

( V případě rezervace na poslední chvíli - méně než 24h před pronájmem, lze využít telefonu 602 370 085 )


Postup rezervace:

email : staraposta66@seznam.cz

 V níže uvedeném kalendáři si vyberte volný termín, poté zašlete emailem následující informace : Váš nick nebo přezdívku, přesný termín a čas rezervace od-do ( dodržujte 24h formát času - tj. šestá hodina ráno se uvádí jako 06,00 , šestá hodina večerní se uvádí jako 18,00 h ) . Zpětně Vám bude rezervace potvrzena emailem


příklad rezervačního emailu : Jan23 na pondělí 30.7.2014 od 15,00 do 18,00h


Pozor, údaje ( nick, datum a čas ) z rezervačního emailu, jsou veřejně dostupné v našem rezervačním kalendáři!


Důležité informace:


Udržujte prosím rozestup mezi jednotlivými rezervacemi alespoň 4 hodiny - stává se, že si klienti pronájem nečekaně prodlouží , dále je nutné provést úklid , sanitaci, technickou údržbu aj.V případě že nemůžete Vaši rezervaci využít, je nezbytné ji emailem neprodleně, bezplatně stornovat, alespoň den předem. Při nedodržení této podmínky, nebudou další pronájmy umožněny, nebo bude účtován poplatek za blokování prostor pro další zájemce


Vyhrazujeme si právo neumožnit pronájem v případě hrubého porušování našich pravidel


Do pronajatých prostor je možno nosit jakýkoliv sortiment z restaurace, ale pouze osobně - obsluha restaurace do sklepních prostor občerstvení nemůže donášet


Platba, výdej a vrácení klíčů :


Klíč (kartu) od prostor a vstupu do hotelu obdržíte po uhrazení pronájmu od obsluhy restaurace (v provozu 24h ) 

 Na vyžádání Vás obsluha zavede ke vstupu


Prostory je nutné vracet čisté , kompletní a v pořádku, neznečištěné voskem ze svíček apod., jinak nebude další pronájem umožněn


Po ukončení pronájmu se klíče (karta) vrací obsluze restaurace , tolerance času je 15 min, při překročení času je třeba obsluze při odevzdávání klíče (karty) uhradit doplatek za každou započatou hodinu.


 Při odchodu prosím zkontrolujte, že je vyplá sauna , zhlaslá světla a zhaslé svíčky - z bezpečnostních důvodů ! Vířivka zůstává vždy zapnutá v provozu.

.

Děkujeme a přejeme příjemně strávené chvíle...

— Online rezervace —

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.